Květen 2009

Ústí nad Labem.

29. května 2009 v 15:50


Ústí nad Labem


Město Ústí nad Labem leží téměř uprostřed Českého středohoří. Jeho okolí je tvořeno nádhernými krajinnými a přírodními scenériemi. Kromě toho, že Ústí n.L. je důležitým průmyslovým centrem, je zároveň krajským i univerzitním městem. Se svými 94.000 obyvateli (stav k roku 2003) je bezpochyby největším městem Českého středohoří.
Historické centrum města se nachází v kotlině na levém břehu labského údolí, nad ústím řeky Bíliny do Labe. Na jihu je tato kotlina ohraničena Soudným vrchem s výletní restaurací Větruší, na severovýchodě pak další dominantou města - Mariánskou skálou.
Jak ukazují výsledky archeologických výzkumů, bylo toto příhodné místo osídleno již dávno před založením města. Mezi nejstarší doklady patří nálezy mamutích kostí, objevené v samém centru města. Z velké řady archeologických nálezů patří mezi nejzajímavější objev rondelu z mladší doby kamenné přímo v prostoru dnešního Mírového náměstí. Jednalo se o kruhový kultovní areál, obehnaný dvojitým příkopem o průměru osmdesáti metrů.

Město Ústí nad Labem bylo těžce postiženo americkými nálety na konci 2. světové války. V důsledku toho nemá zachováno historické jádro. Mezi nejvýraznější ústecké památky patří neogotický Kostel Nanebevzetí Panny Marie se šikmou věží, upravená hradní zřícenina hradu Střekova a výletní zámeček Větruše. Z moderních staveb je třeba zmínit Mariánský most přes řeku Labe.

3D prohlídka:Hrad Střekov. Upravená hradní zřícenina tvoří výraznou dominantu na jihu města nad pravým břehem Labe na 100 m vysoké znělcové skále. Hrad byl založen roku 1318.
V letech 1923 - 1936 byla pod hradem na Labi postavena Masarykova zdymadla s plavební komorou a elektrárnou. Do hradního paláce je umístěna expozice historie hradu a blízkého regionu. Z terasy od restaurace je překrásný výhled na město a do labského údolí.
Větruše je vyhlídkový zámeček, jenž se tyčí nad údolím řeky Labe v katastru města Ústí nad Labem. Tvoří jednu z významných dominant města a je oblíbeným výletním cílem. Zámeček byl rekonstruován náklady okolo 70 000 000 Kč a v prosinci roku 2005 opět otevřen pro veřejnost.
Most E. Beneše byl postaven v letech 1934-936 přes řeku Labe v Ústí nad Labem. Spojuje nynější městské části Ústí nad Labem - město a Ústí nad Labem - Střekov. Byl nazván podle 2. československého prezidenta Edvarda Beneše. Je určen silniční dopravě a pěším.
Mariánský most je nejmladší ze tří mostů stojících přes řeku Labe v Ústí nad Labem. Spojuje městské části Ústí nad Labem - město a Ústí nad Labem - Střekov. Je určen automobilové dopravě, cyklistům a pěším. Byl otevřen roku 1998. Tvoří protiváhu Mariánské skále. Vedle tradičního symbolu města, hradu Střekova, se stal novodobou dominantou Ústí nad Labem. Autorem návrhu je architekt Roman Koucký. Most roku 1999 získal Cenu Evropské asociace ocelových konstrukcí - ECCS (European Convention for Constructional Steelwork) European Steel Design Awards.
Městské divadlo bylo postaveno v letech 1908 - 1909, podle projektu vídeňského architekta Alexandra Grafa v novobarokním stylu. Jeho kapacita činí 878 diváků. Současný repertoár divadla tvoří opera, opereta a balet.
Nejšikmější věž na východ od Pisy má kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Je to římskokatolický arciděkanský kostel. Nachází se v centru města pod Mírovým náměstím. Byl postaven kolem r. 1318 německými kolonisty. Dnešní podoba pochází z konce 19. století, kdy byl přestavěn v novogotickém stylu. Při bombardování města v r. 1945 byl kostel vážně poškozen, od té doby má výrazně vychýlenou průčelní věž - cca 2 m.


Citáty o kreativitě, charakteru a sebevědomí.

22. května 2009 v 23:58 CITÁTY A MOTTA

Citáty o kreativitě

Oscar Wilde: Zásadovost je posledním útočištěm lidí bez představivosti.
George Patton: Jestliže myslí všichni stejně potom někdo nemyslí.
Joye Reiman: Odchýlit se od norem znamená, že na to musíte mít. Než začnete být tvořivý, musíte být odvážní. Tvořivost je osud, ale odvaha je cestou.
Albert Einstein: Představivost je důležitější než vědomosti.
Francis Picabia: Naše hlava je kulatá, aby myšlení mohlo měnit směr. Kreativita znamená vidět to, co vidí ostatní, ale něco jiného si u toho myslet.
Pablo Picasso: Vše, co si dokážete představit je skutečné.
Jonas Ridderstrale: Nulová rozmanitost zabíjí tvořivost. Stejnost plodí stejné a ještě více stejného.
Paul Allaire: Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět.
Linus Pauling: Nejlepší cesta jak mít dobrý nápad, je mít hodně nápadů.
Neznámý autor: Lepší blázen s nápadama, nežli blbec bez fantazie... !

Citáty o charakteru

David Coulthard: Názory jsou jako zadek, každý má nějaký.
Nietzche: Lidé se netlačí ke světlu aby lépe viděli, ale aby mohli více zářit.
Norman Vincent Peale: Nic není víc matoucí než lidé, kteří rozdávájí dobré rady, ale sami jsou špatný příklad.
Don Galer: Charakter je to, co děláme, to co říkáme a to co říkáme, že děláme.
Reinhard K. Sprenger: Nejdále dojde ten, kdo se od sebe nevzdálí.
Maurice Chevalier: Mluvit pravdu má neobyčejné výhody. člověk si nemusí pamatovat, co kdy řekl.
Sophocles: Raději prohrát se ctí než vyhrát podvodem.
Neznámý autor: Slovy můžeš zatajit co chceš. Skutky tě ale prozradí.

Citáty o sebevědomí

Milan Zelený: Mýtus vlastní dokonalosti a přebujelý syndrom "mistrů světa" je odrazem hlubokého pocitu méněcennosti.
M.E de Montaigne: Aby se člověk vyléčil z nevědomosti, musí se k ní doznat.
Louis L´Amour: Pouze ten, kdo toho hodně poznal, si dokáže plně uvědomit svou nevědomost.
Jonas Ridderstrale: Problém spočívá v tom, že se až příliš mnoho lidí pokouší být někým jiným místo toho, aby byli sami sebou.
Brian Tracy: Sebeúcta je pověst, jakou máš sám u sebe.
Napoleon Hill: Jestliže neporazíte sebe, budete poraženi sebou.
Jen Gebser: Vše, co se nám stává je pouze ozvěnou toho, kdo jsme.
Neznámý autor: I nejpodrobnější mapa světa Vás nikam nedovede, když nevíte kde, se právě nacházíte.