Září 2012


ANIMAČNÍ FOTKY EUROPE

21. září 2012 v 14:17 PHOTO EFFECTS ONLINE * UKÁZKY


Joey * Mic * John L.


John L. * Mic * John N.


John N.


Europe


Ian * John L. * Joey * Europe


John L.


John L.


John N.


John N.


John N.


Ian


Ian


Joey


Joey


Joey


Mic


Mic


Mic


Mic

CITÁTY O PENĚZÍCH, BOHATSTVÍ A CHUDOBĚ

16. září 2012 v 11:33 CITÁTY A MOTTA


Podstatou touhy je nebýt naplněna. Přesto většina lidí žije vidinou jejího uspokojení. Začátek reformy nevzniká ani tak proto, aby se vyrovnaly poměry majetkové, ale spíše ze snahy přesvědčit lidi vznešených povah, aby netoužili po dalším rozmnožení svého bohatství, a z nutnosti zabránit těm přízemnějším, aby dostali více.
Aristotelés ze Stageiry
Pouze někteří lidé dovedou snést blahobyt u druhých lidí samozřejmě.
Twain Mark
Kdo má peníze, koupí si auto. Kdo je nemá, zemře jinak.
Fernandel
V blahobytu nejásej, a když tě stihne ponížení, nermuť se, neboť obojí pomine a nebude více.
Bahá'u'lláh
A dech se zastaví. Mne nejvíce děsí, že nebudu moci dýchat. Když je mi někdy těžko, tak si říkám: Ty hlupáčku, holka, vždyť dýcháš, vždyť můžeš dýchat. Je to požitek, jen si to stačit vždycky včas uvědomit. Pojď, zkusíme to spolu, chceš? Dýchat... nadechnout zhluboka, vzduch, cítíš? A myslet si při tom: Dýchám, dýchám, ještě dýchám... jsem boháč ...
Otčenášek Jan
Lidé, kteří se snaží nedělat nic víc, než za co jsou placeni, nikdy nedostanou zaplaceno za víc, než co udělají.
Hubbard Elbert
Smrt lakomce je jeho první dobrý čin.
Syrus Publiliu
Láska k penězům roste, jak přibývá samotných peněz.
Iuvenalis Decimus Iunius
To je zvláštní, jak hrst mincí udělá bídu snesitelnou.
Shaw George Bernard
Chtěl bych žít s hromadou peněz jako chudý člověk.
Picasso Pablo
Není chudý ten, kdo má málo, ale ten, kdo více žádá.
Proust Marcel
Bohatství je pro moudrého sluhou, pro hloupého pánem.
Seneca Lucius Annaeus
Za každým velkým majetkem se skrývá zločin.
Balzac Honoré deKINETICKÉ / POHYBOVÉ / SOCHAŘSTVÍ

13. září 2012 v 12:44 ZAJÍMAVÁ VIDEA


Digitální umění

Digitální umění je obecný termín pro umělecká díla, která využívají digitální technologii k jeho vytvoření nebo prezentaci. V širším slova smyslu se tohoto termínu užívá pro současné umění, které používá metody hromadné výroby a digitálních médií.
Termín digitální umění prošel několika změnami názvů, nyní spadá pod umění nových médií. "Novost" médií spočívá v nových a netušených možnostech umělecké tvorby, které umožňují nové digitální technologie. Je však rozdíl mezi uměním, které využívá digitální technologie jako nástroje tvorby tradičních uměleckých oborů (malba, hudba, sochařství, fotografie) a uměním, jež tyto technologie užívá jako své vlastní médium (počítačové umění, digitální instalační umění, počítačová animace či videoart). Digitální umění se hojně využívá v reklamách i u filmů, kde se pomocí počítačů vytvářejí speciální efekty.
Problém je ovšem s uchováváním digitálního umění, které je často označováno za nestabilní, netrvalé, pomíjivé. Performance taktéž po dokonání události zůstává pouze ve své dokumentaci. Procesuálně orientované práce digitálního umění jistě pomíjivý je, ovšem digitální technologie zároveň dovolují různé pokročilé způsoby záznamu. Bity a byty jsou ve skutečnosti mnohem stabilnější nežli malby, filmy či videonahrávky - jakmile je kód vytištěn na papír - práce sama není vůbec ztracena. Digitální umění činí nestabilním spíše rapidní změny ve vývoji, hardwareu a softwareu, či operačních systémů a webových prohlížečů. Ideálním řešením uchovávání digitálního umění je tak v podstatě sběr hardwaru a softwaru.Digitální umění může být čistě počítačově generované jako fraktály či algoritmické umění nebo může být vzato z jiného zdroje (skenovaná, manipulovaná fotografie) nebo jako obrázek vytvořený vektorovou grafikou. Umělci používají mnoho zdrojů informací a programů k vytvoření jejich děl. Například mohou pomocí různých softwarů upravovat fotografie užitím elektronické verze štětce, filtrů a zvětšovacího přístroje. Mohou tak produkovat obrazy, které nejsou dosažitelné skrze konvenční fotografické přístroje. Navíc digitální umělci mohou manipulovat skenované kresby, malby, koláže nebo litografie, stejně tak mohou tyto techniky různě kombinovat. Digitalizovaná textová data a hrubé audio a video nahrávky nejsou sice obvykle považovány za digitální umění jako takové ale mohou být součástí většího projektu. Ačkoli termín digitální umění může být užit pro umění vytvořené pomocí jiných médií nebo procesů, obvykle se používá pro umění, které je netriviálně vytvořené počítačovými procesy (počítačovým programem, mikroprocesorem nebo jiným elektronickým systémem schopným analyzovat vstup a vytvořit výstup).

DENNÍ CITÁTY

11. září 2012 v 15:39 CITÁTY A MOTTA


"Být na obtíž je úlohou hlupáka. Jemný člověk vycítí, zda je vhod či ne a umí zmizet v okamžiku, který ještě předchází onomu, kdy se stane zbytečným."
(autor citátu Jean de la Bruyére)


"Vždy říkej, co si myslíš, a podlý člověk se ti vyhne."
(autor citátu William Blake)


"Čemu neporozumíme, to nezískáme."
(autor citátu Johann Wolfgang von Goethe)


"Kdyby se praobyvatel jeskyně uměl smát, dějiny by se vyvíjely jinak."
(autor citátu Oscar Wilde)


Každý má být spokojen s dobou, která mu je dána k životu. Krátký čas života je dost dlouhý na to, abys žil dobře a čestně."
(autor citátu Marcus Tullius Cicero)


"Plánovat znamená lámat si hlavu, jak promyšleně dosáhnout úplně náhodných výsledků." (autor citátu Bierce Ambrose Gwinett)


"Břemeno, které ochotně neseš, stává se lehkým."
(autor citátu Publius Ovidius Naso)


"Krása je všude vítaným hostem."
(autor citátu Johann Wolfgang von Goethe)


"Ve vzpomínkách si udělejte občas úklid. Vymeťte zbytečné, spalte chmurné, oprašte příjemné a vyleštěte radostné zážitky své minulosti."
(autor citátu Anatole France)


"Pouze ti, kteří se odváží jít příliš daleko, mohou přijít na to, jak daleko se dá jít." (autor citátu T. S. Eliot)


"Nejlépe poznáme charakter člověka v peněžních záležitostech, při pití a v hněvu."
(autor citátu Talmud)


"Všechna zloba pochází ze slabosti. Dítě je zlé jen proto, že je slabé. Učiňte je silným a stane se dobrým. Ten, kdo by mohl vše, nedělal by nic zlého."
(autor citátu Jean-Jacques Rousseau)


"Osud může odejmout bohatství, nikoliv však odvahu."
(autor citátu Lucius Annaeus Seneca)


"Lidstvo má jen jedinou opravdu účinnou zbraň - je jí smích."
(autor citátu Mark Twain)


"Milovat znamená trpět, nemilovat pak zemřít."
(autor citátu Hippolyte Adolphe Taine)


"Ve vědě podobně jako v umění, musíme vědět, co smíme zanedbat."
(autor citátu Igor Pomerančuk)


"Zážitky se nedají sečítat, zážitek nemá délku a šířku. Má - anebo nemá - jen hloubku."
(autor citátu Miroslav Horníček)


"Chcete-li, aby vám lidé věřili, musíte učinit pravdu neuvěřitelnou."
(autor citátu Napoleon Bonaparte)


"Manželství s dobrou ženou je jako přístav v bouři, manželství se špatnou ženou je jako bouře v přístavu."
(autor citátu Luc de Clapiers de Vauvenargues)


"Neodpoutávej se nikdy od svých snů!
Když zmizí, budeš dál existovat, ale přestaneš žít."
(autor citátu Mark Twain)


"Inteligentní lidé se snaží problémy řešit, geniální se je snaží nedělat!"
(autor citátu Albert Einstein)


"Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí."
(autor citátu Jan Werich)


"Vše, co jsme, je výsledkem toho, co jsme si mysleli."
(autor citátu Buddha)


"Fakt, že budík nezazvonil, změnil už mnoho lidských osudů."
(autor citátu Agatha Christie)


"Veliký hněv ukazuj, odpouštěje trestání, a pohroz,
jestliže odpustíš, že potom více trestati budeš."
(autor citátu Šalamoun)


"Existuje tisíce způsobů, jak zabít čas, ale žádný, jak ho vzkřísit."
(autor citátu Albert Einstein)


"Člověk získává na síle tím, že se přizná ke svým slabostem."
(autor citátu Honoré de Balzac)


"Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se,
smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá."
(autor citátu Jan Werich)


"Často jsem slyšel lidi tvrdit, že něco takového jako bezplatný oběd tady není možné. Dnes se zdá, že samotný vesmír je takovým bezplatným obědem."
(autor citátu Alan Guth)


"Fakt, že budík nezazvonil, změnil už mnoho lidských osudů."
(autor citátu Agatha Christie)


"Ženské slzy jsou nejmocnější vodní energií na světě."
(autor citátu Karel Čapek)


"Řeč je milované nevlastní dítě myšlení."
(autor citátu Erich von Däniken)


"Užitečnější je znát několik moudrých pravidel,
jež by mohla tobě vždy posloužit,
než nastudovati mnoho neužitečných věcí."
(autor citátu Lucius Annaeus Seneca)


"Pokládám lásku za jednu z nejdůležitějších věcí v lidském životě. Láska je mnohem více než touha po pohlavním styku, je hlavním východiskem z osamělosti."
(autor citátu Bertrand Arthur William Russel)


"Jen jediný člověk mi rozuměl... a ani ten mi nerozuměl."
(autor citátu Georg Wilhelm Friedrich Hegel)ÚSTÍ MÁ REKORD

11. září 2012 v 14:32Dva tisíce dvanáct balonků uletělo a Ústí má rekord!

Ústí nad Labem - Stovky Ústečanů svírají na Lidickém náměstí provázky od balonků. Muzejník Martin Krsek začíná odpočítávat, kdy každý rozevře dlaň a pomůže k překonání rekordu vypuštění balonků na jednom místě.

Po hromadném tři dva jedna míří k nebi všechny balonky a Ústečané netrpělivě očekávají verdikt komisaře Roberta Zauera z agentury Dobrý den. "Mohu potvrdit nový český rekord ve vypuštění balonků na jednom místě s počtem 2012 balonků, který bude zapsán do České knihy rekordů," hlásá do mikrofonu Zauer.

Ústečanům se podařilo překonat čtyři roky starý rekord, kdy z Prahy a Brna vzlétlo v jeden okamžik 2008 balonků. Než však mohl být rekord překonán, probíhaly několikahodinové přípravy. "Od půl desáté od rána pracovníci muzea nafukovali v jeho atriu balonky, které poté navázali na lano a přenesli na Lidické náměstí. Nafoukli o tři sta balonků více z důvodu prasknutí některého z nich, abychom měli jistotu, že rekord padne," doplnil Zauer.

Vytvořit nový český rekord se rozhodli muzejníci ke stému výročí objevení kosmického záření. Fyzik Viktor Franz Hess při letu horkovzdušným balonem z Ústí nad Labem zjistil, odkud se bere radioaktivní záření, které je všude kolem nás. Jednou z Ústečanek, která přišla rekord podpořit, byla Marie Kaloučková. "Je to dobrý nápad. Vůbec jsem netušila, že Ústí se zapsalo takto významně do dějin vědy. Zaměstnancům muzea patří velká pochvala," řekla Ústečanka.
Zdroj:
Autor: Petr Sochůrek
Foto: