Listopad 2012

INZERÁT

24. listopadu 2012 v 17:23 ZAJÍMAVÁ VIDEA


ZIMA * GIF OBRÁZKY *

21. listopadu 2012 v 8:00


DALŠÍ ZIMNÍ GIT OBRÁZKY V GALERII:
POZADÍ * OBRÁZKY * GIF *
VE SLOŽCE:
OBRÁZKY VE FORMÁTU DIF * ZIMADENNÍ CITÁTY 2

20. listopadu 2012 v 20:50 CITÁTY A MOTTA


"Jak věčně jednotvárná a neměnná jsou slova lásky -
- a jak bohatá je naproti tomu stupnice nadávek!"
(autor citátu Erich Maria Remarque)


" Nejkrásnější ze všech tajemství je být géniem a vědět to jen sám. "
(autor citátu Mark Twain)


Polibek je krásný vynález přírody, jak zastavit řeč, když už jsou slova zbytečná."
(autor citátu Ingrid Bergmanová)


"Zkoumej své odpovědi, zda za ně odpovídáš."
(autor citátu Talmud)


"Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli."
(autor citátu Albert Einstein)


"Lépe být smutný s láskou, než veselý bez ní."
(autor citátu Johann Wolfgang von Goethe)


"A přece každého dne byl svět o chlup lepší než včerejšek,
i když lidi dělají psí kusy, aby tomu tak nebylo."
(autor citátu Jan Werich)


" Člověk prochází přítomností se zavázanýma očima.
Smí pouze tušit a hádat, co vlastně žije
Teprve později mu odvážou šátek z očí a on,
pohlédne na minulost, zjistí co žil a jaký to mělo smysl."
(autor citátu Milan Kundera)


"Jedni čtou, aby si zapamatovali, druzí proto, aby zapomněli."
(autor citátu Heinrich Heine)


"Jakmile se něco stane složitým, zjednodušte to
Nemůžete-li to zjednodušit, zrušte to!"
(autor citátu Richard Koch)


"Štěstí je to jediné, co můžeme dávat, aniž bychom to měli."
(autor citátu Mark Rutherford)


"Vnější krása je o to cennější,
oč více skrývá vnitřní krásy."
(autor citátu William Shakespeare)


" Nikdy se nemluví tak těžko, jako když je hanba mlčet."
(autor citátu François Duc de la Rochefoucauld)


"Zítra nebudeme ani jakými jsme byli, ani jakými jsme."
(autor citátu Publius Ovidius Naso)


"Láska vdaných žen je hodna všeho na světe,
jenom jejich manželé to nevěděli."
(autor citátu Oscar Wilde


Muži žijí zapomínáním, ženy vzpomínkami." (autor citátu Thomas Stearns)


"Přestaň hovořit jak zpozoruješ, že se začínáš rozčilovat.
Ty nebo ten, s nímž hovoříš. Nevyřčené slovo - zlaté."
(autor citátu Lev Nikolajevič Tolstoj)


"Umění je zvláštní a krásné tím, že se v něm nedá klamat."
(autor citátu Anton Pavlovič Čechov)


"Království lhářství není tam, kde se lže, ale tam, kde se lhářství akceptuje."
(autor citátu Karel Čapek)


"Pesimista je člověk, který postaven před dvě zla, vybere si obě."
(autor citátu Elbert Hubbard)


"Dějiny názorů člověka nejsou ničím jiným než dějinami jeho omylů."
(autor citátu Voltaire)


"Děti rozumějí svým rodičům právě tak málo, jako rodiče svým dětem."
(autor citátu Ruth Rendellová)


"Činnost přináší vždy víc než chytrost."
(autor citátu Quintus Flaccus Horatius)


"Nezáleží na tom, jak se vaří, ale s jakou láskou se to dává dohromady."
(autor citátu Jaroslav Hašek)


"Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné"
( autor citátu Konfucius )OLDO, VŠE NEJLEPŠÍ!

17. listopadu 2012 v 11:35

Štír (Scorpio)

"Tomu musím přijít na kloub", říká Štír. Pátrání, pronikání, naléhání, touha po objasnění tajemství života a smrti. Štír nemá strach nahlédnout za roušku tajemství. Z nevypátratelných zdrojů tryská obrovská síla. Energie se rozpíná až do krajnosti. Štír je nejproblematičtějším znamením v celém zvěrokruhu, ovšem jeho výdrž je fenomenální.
Štíra není vůbec snadné posoudit a poznat, má složitou povahu, musí obstát v mnoha bojích a svůj vnitřní svět zůstává skryt před zraky ostatních. Uzavřenost a mlčenlivost, silné city, velká napětí - to jsou vlastnosti zrozence ve znamení Štíra.
Štír je vášnivý, ale i citlivý, někdy až labilní. Zlomyslnost a vysoký idealismus jdou u něj ruku v ruce. Jedno staré rčení praví: "Štír je plný problémů, jsou v něm sjednoceny všechny extrémy a bouřící vášně." Život a smrt, výšky a pády, materie a duch, silná smyslnost a nejvyšší duchovnost - to jsou obrovské protiklady tohoto znamení.
Štír nemá rád povrchní lidi. Vyčerpání se a obětavost jsou jeho životními průvodci. Tomuto znamení je vlastní i nevyčerpatelná a nezdolná vytrvalost, pracovní nasazení a houževnatost, proto se stává, že rychle upadá do extrémů, nedopřeje si odpočinku. Jako by byl hnán silami démona, po úplném vyčerpání a odevzdání se přijde čas absolutního nicnedělání.
Jako přítel je Štír věrný a loajální a dokáže své bližní s veškerým nasazením bránit. Ovšem jako nepřítel dokáže být velmi nepříjemný. Štír se může vybarvit podobně individualisticky jako Beran. Mívá mystické zájmy.Všech svazujících pout by se rád zbavil, je nepřítel všech kompromisů, ovšem s přibývajícími léty nachází i on svůj klid.

Jeho intelekt je utužen velkou dávkou ctižádostivosti, jeho představy, jak by mělo to či ono být nebo nebýt bývají velmi přesně rozpracované a neměnné. Protože se jedinci ve znamení Štíra dokáží ponořit a podívat do hloubky, nečiní jim problém najít na první pokus to nejslabší místo všeho a všech, co v životě potkají. Jejich hluboká emocionální síla vede k proměňující se sexualitě. Protože je Štír znakem smrti a zrození, prodělává ve svém životě nesčetné množství životních krizí a obratů. Často mívá strach ze ztráty, sžírá se závistí, může být pomstychtivý, zoufající, výstřední, fanatický a nestřídmý, dokonce se může stavět proti celému světu. Někdy Štír skrývá za zdánlivou počestností svůj hněv, sebeutiskování, vášně a sebetrýzeň.

Chytří a originální jedinci, kteří jsou si jisti svých kvalit- to jsou muži ve znamení Štíra.

K lidem se chovají podle chuti. Jsou obětaví a milí přátelé, ale krutí a nesmlouvaví protivníci. Ve společnosti jsou však oblíbení a svým vtipem získají nejednoho příznivce. Jejich vnitřní pocitový život je bohatý, i když to nedávají před okolím najevo. Jsou žárliví a závistiví, ale okolí svými extrémními stavy netrápí. Muži ve znamení Štíra zbožňují ženy a sex. Rádi se oddávají milostným hrátkám a nejsou přitom vázáni konvencí.Astro portrét - muž Štír

Pro: Oldřich

Narozen: 4.11.1973Váš charakter a osobnost

Tato astrologická kombinace osobních planet ve vzdušném a vodním znamení naznačuje, že je zde jistý rozpor mezi vaším vnějším projevem a vnitřními potřebami. Jste hluboce citově založený. Své zranitelnosti jste si vědom, a proto své pocity skrýváte. Máte pronikavou mysl, skvělou intuici a jste vnímavý k náladám a nevyřčeným pocitům v okolí. Dokážete obvykle velmi dobře odhadnout charakter lidí. Zajímá vás vše skryté a tajemné a ve všem hledáte hlubší smysl. V neznámé společnosti se chováte spíše odměřeně a přátelství navazujete opatrně. Můžete působit záhadně a rezervovaně. Jste však společenský a když se s někým sblížíte, jste zábavný a přátelský. Jste velmi loajální a svým blízkým věrný. Pokud někdo zklame vaši důvěru nebo ublíží vaší rodině, může se připravit na tvrdou odplatu. Nikdy nezapomínáte a málokdy odpustíte. Měl byste se odvážit prozkoumat své hluboké a temné city. Jenom tak se lépe poznáte a nebudete překvapen jejich občasnou intenzitou. Může vás zaskočit vaše žárlivost, závist, majetnické sklony, pomstychtivost, náladovost či touha po moci. Máte sklony své pocity analyzovat a promýšlet. Dělá vám potíže je otevřeně vyjádřit. Jste ctižádostivý, ale své ambice nedáváte otevřeně najevo. Vzhledem k tomu, že potřebujete volnost, měl byste si vybrat takovou práci, kde se budete cítit vnitřně svobodný a zároveň můžete pomáhat druhým. Vaše potřeba pochopit sebe i ostatní a schopnost léčit a motivovat lidi by vás mohly dovést k povolání lékaře, psychologa, psychoterapeuta, diagnostika, poradce či lektora. Vaše touha po spravedlnosti a smysl pro čest by vás mohly přivést do politiky, humanitárních organizací, soudnictví, advokacie či poradenství. Možná budete působit v poradním sboru významného politika. Obvykle si nevyberete povolání, kde byste byl příliš na očích - jste si vědom rizik, která jsou s tím spojena. Dáváte přednost práci v zákulisí. Pokud se politice nebudete věnovat jako profesi, mohla by být součástí vašeho zájmu coby politologa, komentátora, novináře či spisovatele. Nemáte rád povrchnost a vždy jdete do hloubky. Zajímají vás záhady a tajemství života a rád je odhalujete. Mohl byste uspět ve výzkumu, archeologii, zpravodajských službách nebo knihovnictví. Byl by z vás dobrý detektiv či vyšetřovatel. Ve všem, co děláte, byste si měl klást otázku, proč to děláte. Zda to je pouze vaše touha kontrolovat a ovládat své okolí nebo upřímná snaha pomoci druhým, aby pochopili sami sebe a lépe tak zvládali život. Jste soucitný, ale nemáte trpělivost s leností a přetvářkou. Dávejte si pozor na své tendence reagovat příliš subjektivně na své okolí. Jste mnohdy zbytečně nedůvěřivý a podezíravý. Nerad o sobě mluvíte a jste tajnůstkářský. Nerad připouštíte vlastní chyby a dělá vám potíže se omluvit.

Už v raném dětství se projevovaly vaše mnohé talenty. Byl jste pravděpodobně obdivovaným dítětem, možná jedináček, na kterého se soustředila pozornost celé rodiny. To vám zvyšovalo a upevňovalo přirozené sebevědomí. Neměl jste potíže navazovat vztahy s lidmi, protože máte skvělé vystupování a jste zábavný společník. Oblékáte se vždy elegantně a potřebujete se obklopovat hezkými věcmi. Toužíte být významnou a obdivovanou osobou a chcete se lišit od průměru. Vzhledem k vašim osobnostním kvalitám se vám to zřejmě daří. Jenom si dávejte pozor, abyste se neztotožňoval se svou pozicí a společenským postavením až příliš. Svou autoritu, respekt a důstojnost si musíte zasloužit, a ne je automaticky od svého okolí vyžadovat.

Ve svém životě potřebujete pravidelnost a rituály. To vám poskytuje citové bezpečí. Každodenní péče o tělo a dodržování pokynů správné výživy jsou pro vás nezbytné. Změny nálad mají vliv na vaše psychické i fyzické zdraví. Také byste si měl dávat pozor při výběru zaměstnání. Potřebujete mít citový vztah ke své práci a sám už patrně víte, že atmosféra na pracovišti může ovlivňovat vaši emocionální stabilitu. Jste vnímavý k pocitům svých kolegů a kolegyň, nepříjemnosti a sváry na vás mohou mít negativní vliv.

Váš charakter - stinná stránka

Mezilidské vztahy a pocit, že patříte do nějakého společenství či skupiny, je pro vás velmi důležitý. Na druhou stranu však toužíte po svobodě, neboť máte strach se otevřít a stát se součástí většího celku. To je dilema, jež si možná zcela jasně neuvědomujete a které se může projevovat občasnými útěky nebo pocity podrážděnosti ve společnosti. Nedokážete se mezi přáteli uvolnit a chovat se přirozeně. Buď máte obavy, že vás přátelské vztahy omezují, anebo se sám chováte upjatě, protože se příliš snažíte vyhovět přáním přátel. Důvodem takového chování je vaše skrytá stránka, kterou se bojíte projevit. Nechcete si přiznat, že máte v sobě také dětinskou, nezodpovědnou část, která má potřebu volnosti. Víte, že vás to ohrožuje, neboť se bojíte samoty.


Ve stejný den jako Vy se narodili:


Karel Ignác Thám (1763)

český spisovatel

Yvetta Simonová (1928)

česká zpěvačka

Thomas Klestil (1932)

rakouský prezident

Miroslav Ondříček (1934)

český kameraman

Jan Tříska (1936)

český herec

Laura Bush (1946)

manželka amerického prezidenta Bushe

Daniel Landa (1968)

český muzikant

VÁNOČNÍ DÁRKY PODLE ZNAMENÍ

15. listopadu 2012 v 12:43


Zatímco Rakům stačí ke štěstí teplo rodinného krbu, Berani už jsou ohledně dárků poněkud náročnější. Do vkusu se jim trefíte pomocí vymožeností estetické medicíny nebo netradičního zážitku. Jestliže se ale snažíte obdarovat zrozence ve Lvu, měli byste s nákupy vánočních dárků začít s pořádným předstihem. Jenom pečlivě vybraný dárek jim udělá upřímnou radost.

A JAK POTĚŠIT OSTATNÍ ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU?Beran ( 21.3. - 20.4. )
Zrozenci v Beranu jsou stále aktivně naladěni, na což byste měli myslet i při vybírání maličkostí pod stromeček.
Nejen do nového roku jim uděláte radost permanentkou do fitness centra nebo místního nově otevřeného wellness. Stejně tak se jim trefíte do vkusu i poukázkou na netradiční zážitek v čele s rychlými auty pro muže a čokoládovou masáží pro ženy. Nevyplatí se vám lajdáctví a nakupování dárků na poslední chvíli, Berani totiž dárky milují a oceňují vytříbený vkus, neotřelost a pečlivost.


Býk ( 21.4. - 21.5. )
Blízké narozené v Býku nikdy neurazíte kvalitními kosmetickými přípravky a zkrášlujícími prostředky pro fyzickou i psychickou pohodu.
Jejich cit pro krásu a detail vyžaduje skutečně jen ty nejušlechtilejší výrobky. Nic nezkazíte ani poukázkou do parfumerie či předplaceným estetickým ošetřením. Kapka konzervatismu Býkům absolutně nedovoluje, aby se radovali z drobností, které druzí ocení pro jejich vtipnost. Na plyšové polštáře a keramiku s lechtivou tematikou se proto nespoléhejte ani z legrace.


Blíženci ( 22.5. - 21.6. )
Chcete-li se vymanit ze svodidel obvyklých dárků, naslouchejte potřebám a snům Blíženců.
Společenská povaha táhne tyto jedince do hledišť okolních divadel, ale i na hudební festivaly. Vstupenka na oblíbeného interpreta nebo kvalitní literatura jim proto vykouzlí spolehlivě úsměv na tváři. Zejména dospívajícím Blížencům uděláte radost předplaceným jazykovým kurzem či neobvyklou letní filmařskou školou. Budou tak moci stále rozvíjet své vlohy. Každopádně je potěší, že si všímáte toho, co říkají.


Rak ( 22.6. - 22.7. )
Jestliže někdo miluje pozornosti a dárky ze strany svých blízkých, pak jsou to právě Raci.
Mohou dostat naprostou maličkost a i přesto z ní budou nadšeni. Gurmánsky naladěné jedince nejlépe odměníte dárkovým košem plným vytříbených lahůdek i profesionálním vybavením do kuchyně. Stejně tak se jim zavděčíte zařízením do domácnosti v čele s neokoukanými interiérovými doplňky. A pamatujte také, že se tito zrozenci nespokojí s neúhledně zabalenou krabicí. Zabodujete malým věnováním uvnitř balíčku.


Lev ( 23.7. - 22.8. )
Lvi mají rádi luxus a okázalost. Ačkoliv budou tvrdit, že se spokojí s drobností, největší radost
jim uděláte značkovým oblečením, moderní elektronikou či prvotřídní kosmetikou. Zejména mladší jedinci ocení také finanční obnos nebo předplacené dárkové poukázky. Pro muže vybírejte dárky, které mají styl a o svém nositeli něco vypovídají. Značkové pero nebo kožená taška na notebook jsou to pravé. Stejné je to i u žen, ty se hlavně chtějí nechat rozmazlovat od hlavy až k patě rukama profesionálů.


Panna ( 23.8. - 22.9. )
Vybírat vánoční dárky pro jedince narozené v Panně bude snadné, pokud s nimi sdílíte společnou
domácnost. Nejlépe se jim trefíte do vkusu praktickými věcmi, jež si sami nemohou nebo nechtějí dopřát. U sportovců zabodujete kvalitním vybavením na kolo či lyže, pro kutily se bude hodit nová vrtačka a workholikům kápne do noty pohodlná židle do kanceláře. Ženám v Panně udělá radost dobrá kniha i CD od oblíbeného zpěváka. Cetky a maličkosti tzv. pro radost ze seznamu vyškrtněte, nic jim neříkají.


Váhy ( 23.9. - 23.10. )
Váhy nejsou při výběru dárků nijak náročné a ke své osobě zůstávají skromné.
Pokud si to můžete dovolit, pošlete tyto osoby na víkendový pobyt, aby si dokonale odpočinuly a nabraly nové síly. Pomůže jim i poukázka na relaxační masáž nebo domácí aktivity, u nichž si oddechnou. Kromě křížovek se zavděčíte setem na háčkování či domácí batiku. Dárkem jim také můžete usnadnit vleklé rozhodování. Jestli se nedovedou rozhodnout mezi několika barvami košile, zaručeně budou spokojeni právě s vaší volbou.


Štír ( 24.10. - 22.11. )
Ideálním dárkem pro osoby narozené ve Štíru bude cokoliv, co souvisí se vzděláváním a seberealizací.
Tito jedinci rádi zkouší vše nové, proto neopovrhnou adrenalinovým zážitkem nebo speciální hobby knihou. Přirozený zájem o východní medicínu i přírodu samotnou v nich oživíte pomocí bylinkových čajů i speciální literatury. Doplníte-li takový dárek o biokosmetiku nebo aromaterapii, nešlápnete vedle. Ženám uděláte radost i malovaným portrétem či podobným dárkem, který bude opěvovat jejich osobnost.


Střelec ( 23.11. - 21.12. )
Lidé narození ve Střelci nejsou ani trochu povrchní, proto byste vybírání dárků pro ně neměli podceňovat.
Jejich hloubavá, až filozofická mysl ocení kvalitní literaturu a dárky s vůní dalekých cest. Okouzlit je můžete etno nábytkem, ručně vyráběným papírem či pravým porcelánem. Mají navíc rádi, pokud se spojí příjemné s užitečným, a tak je neurazí, když se jich na přání a představy o letošních dárcích zeptáte. Nejmladší zrozence potěší zejména zvířecí kamarád, o kterého se budou moci starat.


Kozoroh ( 22.12. - 20.1. )
Kozorozi jsou pevně spjati se svým profesním životem, proto je vůbec neurazíte, když pod stromečkem
objeví dárek týkající se jejich kariéry. Nový diář nebo moderní vymoženost do kanceláře rychle najdou své uplatnění. Nic nezkazíte také odbornou literaturou v čele se slovníky a nejnovějšími encyklopediemi. Po zaměstnání si ovšem rádi protáhnou unavené tělo, a tak neuděláte chybu ani novým cvičebním strojem nebo permanentkou do solária. Ženy v Kozorohu potěší stylová bižuterie a bytové doplňky.


Vodnář ( 21.1. - 20.2. )
Technicky zaměřeným Vodnářům udělá radost nové zařízení pro dům i zahradu, se kterým se mohou
během dlouhých zimních večerů seznamovat. Kutily potěší také doplňky pro jejich automobil nebo motorku. Mužské osazenstvo ocení kvalitní MP3 přehrávač nebo multifunkční navigaci. Ženám se zavděčíte oblíbeným parfémem nebo stylovým telefonem, který ovšem jen tak někdo nemá. Ani kvalitní kožená kabelka není krokem vedle. Hlavně myslete na to, že je třeba mít originál, byť by to byla extravagantní novinka.


Ryby ( 21.2. - 20.3. )
Citlivě založené Ryby očekávají osobní dárek, kterým vyjádříte svůj vztah k dotyčné osobě.
Jestliže se jedná o životní partnerku, nebojte se vydat ze sebe maximum. Milostná poezie nebo blyštivý šperk ve tvaru srdce jsou zárukou spokojenosti. Mužům uděláte radost elegantními hodinkami třeba i s vyrytým věnováním. Souprava pro domácí partnerské masáže, aromalampy a vonné oleje nebo romantický víkend v lázních pak představují naprostý vrchol mezi vhodnými dárky a hodí se jak pro něj, tak pro ni.


zdroj:
http://www.astrohled.cz/
PICINMOTION

5. listopadu 2012 v 16:21 PHOTO EFFECTS ONLINE * UKÁZKY