Květen 2015

DEN DĚTÍ * Children's Day

29. května 2015 v 14:59


Mezinárodní den dětí
Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června. U příležitosti dne dětí jsou připravovány různé společenské a sportovní akce. Den dětí má upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí. Svátek se slaví v mnoha zemích světa.
První podnět k založení dne, který by oslavoval děti, vznikla v Turecku při založení Národního shromáždění 23. dubna 1920 během Turecké války za nezávislost. Tehdejší ochránce národních práv Mustafa Kemal prohlásil, že důležitou součástí k budování nového státu jsou děti. Proto ustanovil 23. duben jako Den dětí, který obyvatelé Turecka slaví dodnes a je státem uznávaným svátkem.

Vyhlášení dne oslavujícího děti, který by se slavil po celém světě, bylo poprvé doporučováno v roce 1925 na Světové konferenci pro blaho dětí. Den dětí však nebyl vyhlášen. Tato konference se konala 1. června 1925. Ve stejný den se v San Franciscu konal festival Dračích lodí, na jejichž oslavu čínský generální konzul shromáždil mnoho čínských sirotků, aby poukázal na to, že by se společnost měla více zabývat blahem dětí. Tyto dvě významné události, které se staly ve stejný den, určily datum oslav Dne dětí, který byl ale oficiálně vyhlášen později.

V roce 1949 Mezinárodní demokratická federace žen vyhlásila Den pro ochranu dětí. Důvodem k vyhlášení bylo masové zabíjení žen a dětí v Lidicích v roce 1942 a také ve francouzském Ouradouru v roce 1944. Datum oslav bylo ustanoveno na 1. červen, který připomíná sirotky v San Franciscu a první konferenci, jež se zabývala blahem dětí.

Den pro ochranu dětí se začal slavit rok po jeho vyhlášení a oslavy probíhaly každý rok. Některé státy převzaly datum a postupně se ze Dne pro ochranu dětí stal Den dětí nebo také jiným názvem Mezinárodní den dětí. Československo, později Česká republika také převzala toto datum, proto se u nás slaví Mezinárodní den dětí na začátku června.

V roce 1952, kdy už se slavil Den pro ochranu dětí, usilovala Mezinárodní unie pro péči o dítě o vyhlášení dne, který by oslavoval výhradně děti. Na toto OSN zareagovala a v roce 1954 vyhlásila Světový den dětí (anglicky). Cílem vyhlášení bylo, aby každý stát jednou v roce upřel pozornost na nejmladší obyvatele. Účelem vyhlášení byla také podpora dětí, poskytnutí dobrých podmínek pro jejich zdravý vývoj a přístupu ke vzdělání. Valným shromážděním OSN bylo všem státům doporučeno, aby oslavovaly děti ve stejný den. Datem oslav byl zvolen 20. listopad, a to proto, že v tento den v roce 1959 Valné shromáždění OSN přijalo Deklaraci o právech dítěte a ve stejný den v roce 1989 přijalo Úmluvu o právech dítěte.

Některé státy si i přesto ponechaly datum oslav na začátku června, jiné státy datum oslav přesunuly na listopad podle doporučení OSN a některé státy si ponechaly červnové datum a přijaly také oslavy dětí v listopadu.

zdroj: http://cs.wikipedia.org/
Tátové i mámy, pojďte si hrát s námi,
dnešek patří nám, dětem a rodinám!

Milé děti mé... ať jste méně zlobivé,
ať se máte pořád rády, i se svými kamarády,
ať ten táta s maminkou odmění vás pusinkou...

To to letí, to to letí, za chvíli je tu Den dětí.
A my vám k němu přejeme všechny sny splněné.

Děti, děti, toto je váš den, přeji večer krásný sen.
Doufám, že se vám to dnes líbí,
namažte se radši krémem bíbí.
Opravdu se dnes pobavte, špatné hry si opravte.
Panenka se meje, krásný dětský den přeje.

Dneska děti slaví, a jistě se už baví.
Přejeme vám, milé děti, krásných věcí jako smetí,
výskejte si celý den, ať je všechno jako sen.
Hodně štěstí, málo bebí, ať se čert na vás nešklebí,
sluníčko radost rozdává a pryč rychle utíká otrava.

8. květen 1945

8. května 2015 v 6:13

Osvobození Československa 8.5.1945


Německá nadvláda nad tzv. protektorátem byla krvavá. Přesto v době války jsme nevěděli, co nás po válce vítězné pro Německo čeká. Český národ, podle plánů nacistů, měl být zlikvidován. Jeho část měla být vyvražděna, další Češi pak vyhnáni a zbylým se mělo dostat dobrodiní germanizace někde ve staré říši. Takto česko-moravský prostor měl být vylidněn a nově osazen Němci.
Genocida českého národa však probíhala již v době válečné. Její kola se roztočila zvláště v době tzv. heydrichiády. Počínání Němců v této době však již vzbuzovalo ty nejhorší obavy, pokud šlo o budoucnost. Proto obyčejný český člověk upnul své naděje k porážce Německa a k vítězství spojenců.

Proto šlo nejen o osvobození našeho národa, ale také o zachování jeho existence. Spojenci nás osvobodili. Naše vojsko však bojovalo v jejich armádách a tak přispívalo k porážce nenáviděného Německa. V květnu 1945 se náš osvobozený národ znovu narodil a obnovil svůj stát - Československou republiku.

Vděčnost Spojencům za naše životy by však neměla být výběrová. I americká vojska osvobodila část republiky, i když sovětská armáda na svých tancích přinesla svobodu velké většině z nás. Je historicky chybné vzpomínat jen na Američany jako na naše osvoboditele. Je dějinnou skutečností, a hroby 144.000 sovětských vojáků to potvrzují, že nás osvobodila i sovětská armáda. A ať se děje v Evropě nebo ve světě cokoliv, dějiny nelze zpětně přepisovat. Západním spojencům a Rusům, nebo Rusům a západním spojencům, vděčíme nejen za osvobození, ale i za další existenci našeho národa. Dali nám život. Na to bychom neměli nikdy zapomínat! Je ostudné, když naši "ústavní" činitelé, ať již z jakýchkoliv důvodů, to svými skutky nedosvědčují nebo dokonce popírají!

Dějiny nejsou služkou politiky a politiků, nýbrž jsou zdrojem poučení pro všechny. Kdo nedokáže se myšlenkově obohatit z minulých dějů, bude muset složit dějinný reparát..K těmto lidem nepatříme, ale naopak. Proto říkáme důrazné ne neonacismu a všem jeho odstínům, proto říkáme důrazné ne válce!

Dr. O. Tuleškov
zdroj: ceskenarodnilisty.cz