CITÁTY A MOTTA

DENNÍ CITÁTY 5

24. září 2013 v 19:59


"My říkáme láska, ale on je to celý zástup citů,
ani je v tom houfu nemůžeme všechny rozeznat."
(autor citátu Karel Čapek)


"V smutku si vystačíme i sami se sebou.
Ale když chceme prožít plné štěstí,
musíme se o něj s někým podělit."
(autor citátu Mark Twain)


"Život dobře napsaný je skoro stejně vzácný jako život dobře prožitý."
(autor citátu Oscar Wilde)


"Muž se má vyznati ve hrách.
Pravý muž nezná přeci větší slávy než z vítězství vlastních paží a nohou."
(autor citátu Homér)


"Nic neprospívá tak jako žít v ústraní, málo mluvit s lidmi a mnoho sám se sebou."
(autor citátu Lucius Annaeus Seneca)


"Pro dva lidi je jen určitá míra lásky, ohraničená a nezměnitelná. Nemiluj přepříliš, chceš-li býti milován - vyčerpáš sám všechnu lásku určenou pro dva. Přemíra lásky, kterou dáváš, ničí možnost lásky, kterou bys měl bráti."
(autor citátu Viktor Dyk)


"Santalové dřevo, dřevo aloe, modrý lotos, rozkvetlý jasmín - i mezi těmito voňavými věcmi je ze všeho nejlepší vůně čestného jednání."
(autor citátu Buddha)


"Na léčení svízelů je práce lepší než whisky."
(autor citátu Thomas Alva Edison)


"Míti děti není ještě pojistkou proti opuštěnosti."
(autor citátu Honoré de Balzac)


"Neopouštěj hospodu dokud čepují,
neopouštěj téma, dokud je aktuální,
neopouštěj ženu u domovních dveří."
(autor citátu Dick Francis)


"Pud je spíš líný, pokud ho nedráždí fantazie."
(autor citátu Benjamin Franklin)


"Domácí obědy jsou levné, nepočítáme-li náklady na manželství."
(autor citátu Gabriel Laub)


"A kdyby pravda bylo vše a láska jenom snění,
já bych se k spánku položil a nechtěl probuzení."
(autor citátu Vítězslav Hálek)


"Sen je zastřeným splněním vytěsněného přání."
(autor citátu Sigmund Freud)


"Manželství musí neustále bojovat proti draku, který všechno spolkne, proti zvyku." (autor citátu Honoré de Balzac)


"Neříkej, že chceš dát, ale dej! Naděje nikdy neuspokojí."
(autor citátu Johann Wolfgang von Goethe)


"Není všechno láska, čemu se tak říkává. Láska předpokládá schopnost lásky; tj. věrnost. Jinak je to jen opojení smyslů, požitkářství, sentimentalita, erotika."
(autor citátu Josef Čapek)


"Manželství je přístřešek, do něhož při každé bouřce trochu zateče."
(autor citátu Buddha)


"Budoucnost má mnoho přívlastků. Slabým je nedosažitelná,
bojácným neznámá. Pro statečné nadějná."
(autor citátu Victor Hugo)


"Je pozoruhodné, že lidem, kteří přece nemohou existovat bez společnosti a jimž kultura toto soužití umožňuje, je obtížná každá oběť kulturou jim uložená."
(autor citátu Sigmund Freud)


"Tolerance se získává tak jako humor, teprve zráním a věkem."
(autor citátu Miroslav Horníček)


"Fantazie, to není představovat si, co věci nejsou, ale udělat něco, co by mohly být."
(autor citátu Karel Čapek)


"Nenávist má lepší paměť než láska."
(autor citátu Honoré de Balzac)


"Poznat nesmírnou složitost skutečnosti,
to je pro mne věc úcty k životu,
která se stupňuje v úžas."
(autor citátu Karel Čapek)


"Úspěch v životě? To je vlastně rovnice: A = X + Y + Z.
X znamená práce a Y fair play. A co Z? Z znamená držet jazyk za zuby."
(autor citátu Albert Einstein)


"Člověk se narodil k činnosti. Nebýt ničím zaměstnán a neexistovat je pro člověka totéž. Pracujme bez dlouhého hloubání, je to jediný prostředek, jak si udělat život snesitelným."
(autor citátu Voltaire)

DENNÍ CITÁTY 4

16. července 2013 v 8:00
"Neberte život příliš vážně. Beztak z něho nevyváznete živí."
(autor citátu Elbert Hubbard)
"Zdá se mi, že v géniovi je cosi jako počítací strojek: zatočíme kličkou a
výsledek je správný, ale strojek sám neví proč a jak."
(autor citátu Johann Wolfgang von Goethe)
"Iluze štěstí v blízkosti určité ženy je možná jen proto,
že nás nikdy nenapadne vzpomenout si na to, co známe již nazpaměť."
(autor citátu Honoré de Balzac)
"Nedopřávej sluchu pochlebníkům. Přirozeným znakem lichotek je, že se líbí, i když jsou odmítány, a tak dlouho se před nimi zavíráme, až je nakonec přijmeme."
(autor citátu Lucius Annaeus Seneca)
"Plakat nad minulým neštěstím, to je nejjistější prostředek, jak si přivolat další."
(autor citátu William Shakespeare)
"Když mi bylo pět, maminka mi řekla, že klíčem k životu je štěstí. Když jsem přišel do školy, zeptali se mě, co chci být, až vyrostu. Napsal jsem "šťastný". Řekli mi, že nerozumím zadání. Já jim řekl, že oni nerozumí životu."
(autor citátu John Lennon)
"Láska má své iluze a každá iluze má svůj zítřek. Z toho důvodu se už tolik milenců rozešlo, ač věřili, že jsou spokojeni navždy."
(autor citátu Honoré de Balzac)
"Říkáš: miluji déšť, když však prší, jdeš se schovat, abys nezmokl. Říkáš: miluji slunce, když však svítí, jdeš se schovat do stínu. Mám strach, že mi jednoho dne řekneš: miluji tě."
(autor citátu John Lennon)
"Jsme rádi, když nám lichotí muž s dobrým vkusem."
(autor citátu Moliére)
"Rozum je sice lékař lásky, ale za rádce ho láska neuznává."
(autor citátu William Shakespeare)
"Odmítnutí chvály je přáním být chválen dvakrát."
(autor citátu Francois Duc de la Rochefoucauld)
"Odpuštění je větším důkazem lásky než žárlivost."
(autor citátu William Blake)
"Každé skutečné dobrodružství vzniká nárazem fantazie na skutečnost."
(autor citátu Karel Čapek)
Naděje - to je obruč, která nedovolí srdci, aby puklo."
(autor citátu Thomas Fuller)
"Fantazie je důležitější než vědění."
(autor citátu Albert Einstein)
"Dobře uvázaná kravata je prvním vážným krokem v životě."
(autor citátu Oskar Wilde)

DENNÍ CITÁTY 3

12. května 2013 v 8:00


"Falešný přítel je horší, než nepřítel, protože nepříteli se vyhýbáš, kdežto příteli věříš."
(autor citátu Lev Nikolajevič Tolstoj)
-
"Odsuzuji-li chyby svých přátel, to ještě neznamená, že bych je přestal mít rád."
(autor citátu Jack London)
-
"Láska je jako němohra. Nikdy nevíme přesně, které gesto co znamená."
(autor citátu Vítězslav Nezval)
-
"Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic.
Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír."
(autor citátu Buddha)
-
"Fantazie, to není představovat si, co věci nejsou, ale udělat něco, co by mohly být."
(autor citátu Karel Čapek)
-
"Svítí hvězdy na nebi proto, aby každý našel tu svou?"
(autor citátu Antoine de Saint-Exupéry)
-
"Pravý muž může se zamilovat jako blázen, ale ne jako hňup."
(autor citátu François Duc de la Rochefoucauld)
-
"Hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti."
(autor citátu Ludwig van Beethoven)
-
"Kdybychom si sami nelichotili, lichotky druhých by nám mohly uškodit."
(autor citátu François Duc de la Rochefoucauld)
-
"Nevěřte, že se člověk může stát šťastným neštěstím druhých."
(autor citátu Lucius Annaeus Seneca)
-
"Když jsme šťastní, jsme vždycky dobří, ale když jsme dobří,
nemusíme být vždycky šťastni."
(autor citátu Oscar Wilde)
-
"Cítit, milovat, trpět, obětovat se, bude vždycky obsahem života ženy."
(autor citátu Honoré de Balzac)
-
"Nejkrásnější věc, kterou můžeme objevit, je záhada."
(autor citátu Albert Einstein)
-
"Nejlepší myšlenka je ta, která ponechává vždy určitou skulinu pro možnost,
že všechno je současně úplně jinak."
(autor citátu Václav Havel)
-
"Mám rád muže, kteří mají jistou budoucnost,
a ženy, které mají jistou minulost."
(autor citátu Oscar Wilde)
-
"Poslouchej chvíli a shledáš, že jsou i takové věci,
které nespatříš zrakem, přesto však uznáš, že jsou."
(autor citátu Arthur Schopenhauer)
-
"Výřečnost je ozdobou ducha - Oratio cultus animi est."
(autor citátu Lucius Annaeus Seneca)
-
"V životě je možné potkat se tisíckrát a nenajít... a potkat se jednou a najít se navždy."
(autor citátu Johann Wolfgang von Goethe)
-
"To, že nemám něco dobrého, co bych býval mohl mít,
mě zdaleka nebolí tolik jako to, že už nemám něco, co jsem měl."
(autor citátu Immanuel Kant)
-
"Kapka lásky je víc než vodopád zlata."
(autor citátu Friedrich Von Bodenstedt)
-
"Choroba je nakažlivá - kéž by byla i láska."
(autor citátu William Shakespeare)
-
"Je třeba být si trochu podobni, abychom si rozuměli,
ale trochu rozdílní, abychom se milovali."
(autor citátu Jean Jacques Rousseau)
-
"Říkáš: miluji déšť, když však prší, jdeš se schovat, abys nezmokl.
Říkáš: miluji slunce, když však svítí, jdeš se schovat do stínu.
Mám strach, že mi jednoho dne řekneš: miluji tě."
(autor citátu John Lennon)
-
"Není šedivých dnů. To jsou jen unavené oči, které nechtějí vidět jejich skutečnost."
(autor citátu Jan Werich)
-
"Nemusíme být ničím, ale musíme chtít být vším."
(autor citátu Johann Wolfgang von Goethe)
-
"Dokonalost je norma nebes, pouze touha po dokonalosti je norma člověka."
(autor citátu Johann Wolfgang von Goethe)
-
"Nemůžete-li snést samotu, možná, že ostatní také nudíte."
(autor citátu Oscar Wilde)
-
"Pravda vyřčená se zlým úmyslem je někdy podlejší než všechny lži, které si lze vymyslet."
(autor citátu William Blake)
-
"První láska je los, který nevyhrává,
ale celý život si pamatuješ jeho číslo."
(autor citátu Emile Zola)
-
"Za jednu minutu člověk pozná, zda se mu někdo líbí,
za hodinu pozná, zda by jej dokázal mít rád či milovat,
a jeden den zjistí, jestli by s tou osobou dokázal strávit celý život
... ale poté trvá celý život než na tu osobu zapomene."
(autor citátu Honoré de Balzac)
-
"Bojte se člověka, který přečetl jen jednu knihu."
(autor citátu Denis Diderot)
-
"S knihami je to jako s lidmi: jen velmi malý počet něco znamená,
zbytek se ztrácí v množství."
(autor citátu Voltaire)
-
"Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý.
Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý."
(autor citátu Lucius Annaeus Seneca)
-
"Život je umění kreslit bez možnosti gumovat."
(autor citátu John William Gardner)

DENNÍ CITÁTY 2

20. listopadu 2012 v 20:50


"Jak věčně jednotvárná a neměnná jsou slova lásky -
- a jak bohatá je naproti tomu stupnice nadávek!"
(autor citátu Erich Maria Remarque)


" Nejkrásnější ze všech tajemství je být géniem a vědět to jen sám. "
(autor citátu Mark Twain)


Polibek je krásný vynález přírody, jak zastavit řeč, když už jsou slova zbytečná."
(autor citátu Ingrid Bergmanová)


"Zkoumej své odpovědi, zda za ně odpovídáš."
(autor citátu Talmud)


"Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali jako děti, ale v dospělosti jsme si hrát zapomněli."
(autor citátu Albert Einstein)


"Lépe být smutný s láskou, než veselý bez ní."
(autor citátu Johann Wolfgang von Goethe)


"A přece každého dne byl svět o chlup lepší než včerejšek,
i když lidi dělají psí kusy, aby tomu tak nebylo."
(autor citátu Jan Werich)


" Člověk prochází přítomností se zavázanýma očima.
Smí pouze tušit a hádat, co vlastně žije
Teprve později mu odvážou šátek z očí a on,
pohlédne na minulost, zjistí co žil a jaký to mělo smysl."
(autor citátu Milan Kundera)


"Jedni čtou, aby si zapamatovali, druzí proto, aby zapomněli."
(autor citátu Heinrich Heine)


"Jakmile se něco stane složitým, zjednodušte to
Nemůžete-li to zjednodušit, zrušte to!"
(autor citátu Richard Koch)


"Štěstí je to jediné, co můžeme dávat, aniž bychom to měli."
(autor citátu Mark Rutherford)


"Vnější krása je o to cennější,
oč více skrývá vnitřní krásy."
(autor citátu William Shakespeare)


" Nikdy se nemluví tak těžko, jako když je hanba mlčet."
(autor citátu François Duc de la Rochefoucauld)


"Zítra nebudeme ani jakými jsme byli, ani jakými jsme."
(autor citátu Publius Ovidius Naso)


"Láska vdaných žen je hodna všeho na světe,
jenom jejich manželé to nevěděli."
(autor citátu Oscar Wilde


Muži žijí zapomínáním, ženy vzpomínkami." (autor citátu Thomas Stearns)


"Přestaň hovořit jak zpozoruješ, že se začínáš rozčilovat.
Ty nebo ten, s nímž hovoříš. Nevyřčené slovo - zlaté."
(autor citátu Lev Nikolajevič Tolstoj)


"Umění je zvláštní a krásné tím, že se v něm nedá klamat."
(autor citátu Anton Pavlovič Čechov)


"Království lhářství není tam, kde se lže, ale tam, kde se lhářství akceptuje."
(autor citátu Karel Čapek)


"Pesimista je člověk, který postaven před dvě zla, vybere si obě."
(autor citátu Elbert Hubbard)


"Dějiny názorů člověka nejsou ničím jiným než dějinami jeho omylů."
(autor citátu Voltaire)


"Děti rozumějí svým rodičům právě tak málo, jako rodiče svým dětem."
(autor citátu Ruth Rendellová)


"Činnost přináší vždy víc než chytrost."
(autor citátu Quintus Flaccus Horatius)


"Nezáleží na tom, jak se vaří, ale s jakou láskou se to dává dohromady."
(autor citátu Jaroslav Hašek)


"Učit se bez přemýšlení je zbytečné. Přemýšlet bez učení je nebezpečné"
( autor citátu Konfucius )


CITÁTY O LÁSCE A MILOVÁNÍ

31. října 2012 v 20:51


"Jen sama láska dokáže přemoct bolest, kterou sama zavinila."


"Láska se nevysvětluje, jenom konstatuje."


"Láska je jako němohra. Nikdy nevíme přesně, které gesto co znamená."


"Hledat lásku? Nesmysl" - říká rozum.
"Směšné" - tvrdí hrdost.
"Ryskantní" - brání se zkušenost.
"Ale samota mě zabíjí- šeptá srdce."


"Kolikrát člověk může mít rád opravdu z lásky?
Dvakrát či tříkrát? To ne, i jednou je dost."


"Láska k žene v žádném případě neznamená, že si muž nasadí klapky na oči a nevidí krásu jiných žen."


"Chcete poznat lásku? Přestaňte ji hledat."


"I láska, která trvá jen pouhý okamžik, může být opravdová a stejně tak vroucí i bolestná jako ta, která trvá věčně. Pořád je to ta samá láska."


"Kdo růži netrhal neví jak voní, kdo lásku nepoznal, neví jak bolí ..."


"Když cítíš srdce v krku, pusť je do mozku."


"... Láska je bolest ve srdci, Láska je bolest na duši,
Láska nebolí ty, co nic necítí ..."


"Žárlivost je láska pro ty, co milují jen sami sebe."


"Kdy přesně je čas na lásku?"


"Láska je něco tak skutečného, že pro každého, kdo skutečně miluje, je naprosto nemožné tento cit potlačit."


"Zamilovaní zavírají oči při líbání, protože chtějí vidět srdcem."

CITÁTY O PENĚZÍCH, BOHATSTVÍ A CHUDOBĚ

16. září 2012 v 11:33


Podstatou touhy je nebýt naplněna. Přesto většina lidí žije vidinou jejího uspokojení. Začátek reformy nevzniká ani tak proto, aby se vyrovnaly poměry majetkové, ale spíše ze snahy přesvědčit lidi vznešených povah, aby netoužili po dalším rozmnožení svého bohatství, a z nutnosti zabránit těm přízemnějším, aby dostali více.
Aristotelés ze Stageiry
Pouze někteří lidé dovedou snést blahobyt u druhých lidí samozřejmě.
Twain Mark
Kdo má peníze, koupí si auto. Kdo je nemá, zemře jinak.
Fernandel
V blahobytu nejásej, a když tě stihne ponížení, nermuť se, neboť obojí pomine a nebude více.
Bahá'u'lláh
A dech se zastaví. Mne nejvíce děsí, že nebudu moci dýchat. Když je mi někdy těžko, tak si říkám: Ty hlupáčku, holka, vždyť dýcháš, vždyť můžeš dýchat. Je to požitek, jen si to stačit vždycky včas uvědomit. Pojď, zkusíme to spolu, chceš? Dýchat... nadechnout zhluboka, vzduch, cítíš? A myslet si při tom: Dýchám, dýchám, ještě dýchám... jsem boháč ...
Otčenášek Jan
Lidé, kteří se snaží nedělat nic víc, než za co jsou placeni, nikdy nedostanou zaplaceno za víc, než co udělají.
Hubbard Elbert
Smrt lakomce je jeho první dobrý čin.
Syrus Publiliu
Láska k penězům roste, jak přibývá samotných peněz.
Iuvenalis Decimus Iunius
To je zvláštní, jak hrst mincí udělá bídu snesitelnou.
Shaw George Bernard
Chtěl bych žít s hromadou peněz jako chudý člověk.
Picasso Pablo
Není chudý ten, kdo má málo, ale ten, kdo více žádá.
Proust Marcel
Bohatství je pro moudrého sluhou, pro hloupého pánem.
Seneca Lucius Annaeus
Za každým velkým majetkem se skrývá zločin.
Balzac Honoré de


DENNÍ CITÁTY

11. září 2012 v 15:39


"Být na obtíž je úlohou hlupáka. Jemný člověk vycítí, zda je vhod či ne a umí zmizet v okamžiku, který ještě předchází onomu, kdy se stane zbytečným."
(autor citátu Jean de la Bruyére)


"Vždy říkej, co si myslíš, a podlý člověk se ti vyhne."
(autor citátu William Blake)


"Čemu neporozumíme, to nezískáme."
(autor citátu Johann Wolfgang von Goethe)


"Kdyby se praobyvatel jeskyně uměl smát, dějiny by se vyvíjely jinak."
(autor citátu Oscar Wilde)


Každý má být spokojen s dobou, která mu je dána k životu. Krátký čas života je dost dlouhý na to, abys žil dobře a čestně."
(autor citátu Marcus Tullius Cicero)


"Plánovat znamená lámat si hlavu, jak promyšleně dosáhnout úplně náhodných výsledků." (autor citátu Bierce Ambrose Gwinett)


"Břemeno, které ochotně neseš, stává se lehkým."
(autor citátu Publius Ovidius Naso)


"Krása je všude vítaným hostem."
(autor citátu Johann Wolfgang von Goethe)


"Ve vzpomínkách si udělejte občas úklid. Vymeťte zbytečné, spalte chmurné, oprašte příjemné a vyleštěte radostné zážitky své minulosti."
(autor citátu Anatole France)


"Pouze ti, kteří se odváží jít příliš daleko, mohou přijít na to, jak daleko se dá jít." (autor citátu T. S. Eliot)


"Nejlépe poznáme charakter člověka v peněžních záležitostech, při pití a v hněvu."
(autor citátu Talmud)


"Všechna zloba pochází ze slabosti. Dítě je zlé jen proto, že je slabé. Učiňte je silným a stane se dobrým. Ten, kdo by mohl vše, nedělal by nic zlého."
(autor citátu Jean-Jacques Rousseau)


"Osud může odejmout bohatství, nikoliv však odvahu."
(autor citátu Lucius Annaeus Seneca)


"Lidstvo má jen jedinou opravdu účinnou zbraň - je jí smích."
(autor citátu Mark Twain)


"Milovat znamená trpět, nemilovat pak zemřít."
(autor citátu Hippolyte Adolphe Taine)


"Ve vědě podobně jako v umění, musíme vědět, co smíme zanedbat."
(autor citátu Igor Pomerančuk)


"Zážitky se nedají sečítat, zážitek nemá délku a šířku. Má - anebo nemá - jen hloubku."
(autor citátu Miroslav Horníček)


"Chcete-li, aby vám lidé věřili, musíte učinit pravdu neuvěřitelnou."
(autor citátu Napoleon Bonaparte)


"Manželství s dobrou ženou je jako přístav v bouři, manželství se špatnou ženou je jako bouře v přístavu."
(autor citátu Luc de Clapiers de Vauvenargues)


"Neodpoutávej se nikdy od svých snů!
Když zmizí, budeš dál existovat, ale přestaneš žít."
(autor citátu Mark Twain)


"Inteligentní lidé se snaží problémy řešit, geniální se je snaží nedělat!"
(autor citátu Albert Einstein)


"Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí."
(autor citátu Jan Werich)


"Vše, co jsme, je výsledkem toho, co jsme si mysleli."
(autor citátu Buddha)


"Fakt, že budík nezazvonil, změnil už mnoho lidských osudů."
(autor citátu Agatha Christie)


"Veliký hněv ukazuj, odpouštěje trestání, a pohroz,
jestliže odpustíš, že potom více trestati budeš."
(autor citátu Šalamoun)


"Existuje tisíce způsobů, jak zabít čas, ale žádný, jak ho vzkřísit."
(autor citátu Albert Einstein)


"Člověk získává na síle tím, že se přizná ke svým slabostem."
(autor citátu Honoré de Balzac)


"Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se,
smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá."
(autor citátu Jan Werich)


"Často jsem slyšel lidi tvrdit, že něco takového jako bezplatný oběd tady není možné. Dnes se zdá, že samotný vesmír je takovým bezplatným obědem."
(autor citátu Alan Guth)


"Fakt, že budík nezazvonil, změnil už mnoho lidských osudů."
(autor citátu Agatha Christie)


"Ženské slzy jsou nejmocnější vodní energií na světě."
(autor citátu Karel Čapek)


"Řeč je milované nevlastní dítě myšlení."
(autor citátu Erich von Däniken)


"Užitečnější je znát několik moudrých pravidel,
jež by mohla tobě vždy posloužit,
než nastudovati mnoho neužitečných věcí."
(autor citátu Lucius Annaeus Seneca)


"Pokládám lásku za jednu z nejdůležitějších věcí v lidském životě. Láska je mnohem více než touha po pohlavním styku, je hlavním východiskem z osamělosti."
(autor citátu Bertrand Arthur William Russel)


"Jen jediný člověk mi rozuměl... a ani ten mi nerozuměl."
(autor citátu Georg Wilhelm Friedrich Hegel)


Všechno má svojí krásu, ale ne každý ji vidí.

3. října 2009 v 5:13
Šarm - to je příležitost pro ošklivé.
Sigmund Graff
Krása je otevřený doporučený dopis, který vám už předem získává srdce jiných.
Arthur Schopenhauer
Když jsem byla malá, byla jsem nejošklivější v Brooklynu, ale teď se časy změnily. Teď jsem nejošklivější v Hollywoodu.
Barbra Streisandová
Krása není vždy pravá, pravda není vždy krásná.
Gabriel Laub
Pro krásu těla naletí člověk na ošklivost duše.
Étienne Bonnot de Condillac
Půvab je krása ženy šitá na tělo muže.
Muzater Džasochor
Pravé tajemství života je hledání krásna.
Anatole France
Máte-li v sobě prostou krásu a nic jiného, máte asi to nejlepší, co Bůh stvořil.
Joseph Rudyard Kipling
Pokud se náhodou někomu líbíte, bude to tím, že mu připomínáte někoho jiného.
Marphy
Krásní mladí lidé jsou hříčkou přírody, ale krásní staří lidé jsou umělecká díla.
J.W.Goethe

Citáty o kreativitě, charakteru a sebevědomí.

22. května 2009 v 23:58

Citáty o kreativitě

Oscar Wilde: Zásadovost je posledním útočištěm lidí bez představivosti.
George Patton: Jestliže myslí všichni stejně potom někdo nemyslí.
Joye Reiman: Odchýlit se od norem znamená, že na to musíte mít. Než začnete být tvořivý, musíte být odvážní. Tvořivost je osud, ale odvaha je cestou.
Albert Einstein: Představivost je důležitější než vědomosti.
Francis Picabia: Naše hlava je kulatá, aby myšlení mohlo měnit směr. Kreativita znamená vidět to, co vidí ostatní, ale něco jiného si u toho myslet.
Pablo Picasso: Vše, co si dokážete představit je skutečné.
Jonas Ridderstrale: Nulová rozmanitost zabíjí tvořivost. Stejnost plodí stejné a ještě více stejného.
Paul Allaire: Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět.
Linus Pauling: Nejlepší cesta jak mít dobrý nápad, je mít hodně nápadů.
Neznámý autor: Lepší blázen s nápadama, nežli blbec bez fantazie... !

Citáty o charakteru

David Coulthard: Názory jsou jako zadek, každý má nějaký.
Nietzche: Lidé se netlačí ke světlu aby lépe viděli, ale aby mohli více zářit.
Norman Vincent Peale: Nic není víc matoucí než lidé, kteří rozdávájí dobré rady, ale sami jsou špatný příklad.
Don Galer: Charakter je to, co děláme, to co říkáme a to co říkáme, že děláme.
Reinhard K. Sprenger: Nejdále dojde ten, kdo se od sebe nevzdálí.
Maurice Chevalier: Mluvit pravdu má neobyčejné výhody. člověk si nemusí pamatovat, co kdy řekl.
Sophocles: Raději prohrát se ctí než vyhrát podvodem.
Neznámý autor: Slovy můžeš zatajit co chceš. Skutky tě ale prozradí.

Citáty o sebevědomí

Milan Zelený: Mýtus vlastní dokonalosti a přebujelý syndrom "mistrů světa" je odrazem hlubokého pocitu méněcennosti.
M.E de Montaigne: Aby se člověk vyléčil z nevědomosti, musí se k ní doznat.
Louis L´Amour: Pouze ten, kdo toho hodně poznal, si dokáže plně uvědomit svou nevědomost.
Jonas Ridderstrale: Problém spočívá v tom, že se až příliš mnoho lidí pokouší být někým jiným místo toho, aby byli sami sebou.
Brian Tracy: Sebeúcta je pověst, jakou máš sám u sebe.
Napoleon Hill: Jestliže neporazíte sebe, budete poraženi sebou.
Jen Gebser: Vše, co se nám stává je pouze ozvěnou toho, kdo jsme.
Neznámý autor: I nejpodrobnější mapa světa Vás nikam nedovede, když nevíte kde, se právě nacházíte.

O dětech.

8. ledna 2009 v 13:07
Jenom děti, které neposlouchají, mohou se stát lepšími, než jsou jejich rodiče.
Dušan Radovič

Nic nemá na dítě lepší vliv než chvála.
Richard Brinsley

Dítě je do jisté míry géniem a génius je do jisté míry dítětem.
Arthur Schopenhauer
Láska bez dětí je lepší než děti bez lásky.
Artur Nils Lundkvist

Dospělý člověk, který je spolehlivý a stabilní, mající v srdci lásku a toleranci, je nejlepší terapií, jakou může dítě mít.
Lafayette Ronald Hubbard

Děti potřebují váš čas, a ne drahé hodinky.
Jesse Jackson
 
 

Reklama